Ślub konkordatowy – opcja z wyjątkowymi zaletami

Czym jest ślub konkordatowy? Przed tym pytaniem stoją młode pary, które decydują się na legalizację swojego związku. W Polsce dostępne są trzy rodzaje ceremonii ślubnych – cywilna, kościelna oraz właśnie konkordatowa. Kto może zdecydować się na taki ślub i dla kogo jest to najwygodniejsza opcja? 

Co trzeba wiedzieć o ślubie konkordatowym?

W Polsce można zdecydować się na ślub wyznaniowy, czyli kościelny, cywilny oraz od roku 1998 również na konkordatowy, opisany fajnie przez Z-Miłości. Każdy z nich różni się w pewnych kwestiach. O jakie różnice chodzi? W przypadku ślubu cywilnego przysięgę małżeńską składa się przed pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i ma on przede wszystkim moc prawną państwa, w którym się odbywa. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, jeśli chodzi o późniejsze regulacje prawne pary, ale może być niewystarczające, jeśli są one osobami wierzącymi i chcą również zawrzeć związek zgodny z prawem kościelnym. Ślub kościelny to przysięga małżeńska składana w obliczu Boga i taki ma też przede wszystkim wymiar. Jeszcze przed rokiem 1998 wiele par zawierało najpierw ślub cywilny, a następnie kościelny, co wiązało się między innymi z dwoma ceremoniami w dwóch różnych miejscach, a w przypadku panny młodej, również dodatkową kreacją. W czym są śluby konkordatowe wygodniejsze od tych dwóch wcześniejszych ceremonii? – Taki ślub jest ważny zarówno pod względem prawnym, jak i dla Boga, a wszystko to podczas jednej ceremonii. 

Kto może podjąć decyzję o takim ślubie?

Jest to oczywiście decyzja podejmowana przed narzeczonych, ale muszą oni spełnić pewne warunki. Jest to przede wszystkim kwestia wieku oraz pokrewieństwa. Ślub mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz nie spokrewnione w linii prostej. Muszą być również osobami wolnymi. Jeśli wcześniej były już w formalnych związkach, to muszą posiadać rozwód kościelny, który tylko pod szczególnymi warunkami jest udzielany przez Sąd Metropolitalny. Także w kwestii wieku oraz pokrewieństwa możliwe są pewne odstępstwa, na które zezwala sąd. Może to być między innymi wiek ukończenia 16 roku życia w przypadku kobiety. Jeśli uzyska się pozytywną decyzję od odpowiednich instancji, to ślub może się odbyć. Konieczne jest okazanie ich księdzu, który będzie udzielał ślubu. Jemu także należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o tym, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do tego, aby ta kobieta i mężczyzna mogli zawrzeć związek małżeński. Takie zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy. Jeśli przed ślubem upłynie jego ważność, to należy zgłosić się po nowe. Z tego względu ponosi się również koszt opłaty skarbowej. 

Jakie jeszcze formalności czekają nas w przypadku ślubu konkordatowego?

Konieczne jest zgłoszenie się do kancelarii parafialnej, gdzie będzie odbywał się ślub, co najmniej 3 miesiące wcześniej. Jeśli zależy nam na jakimś konkretnym terminie, to warto zrobić to dużo wcześniej. Trzeba będzie również dostarczyć takie dokumenty jak aktualne dowody osobiste, zaświadczenia o chrzcie i bierzmowaniu oraz o odbyciu nauk przedmałżeńskich. Sporządzony podczas ceremonii akt ślubu do Urzędu Stanu Cywilnego dostarcza ksiądz.

Comments are closed.